Το χωριό
Αρχική Σελίδα
Ιστορικά-Λαογραφικά
Πώς θα φτάσετε

Ο Σύλλογος
Σκοπός & Πρόσωπα
Δραστηριότητες
Εφημερίδα
Δωρητές
Επικοινωνία


Φωτογραφίες και βίντεο χωριού
Φωτογραφίες χωριού
Βίντεο χωριού

Εκδηλώσεις στην Αθήνα (φωτογραφίες, βίντεο)
Κοπή πίτας 2013
Συναυλία 2012
Κοπή πίτας 2012
Κοπή πίτας 2011
Κοπή πίτας 2010
Κοπή πίτας 2009
Κοπή πίτας 2008
Κοπή πίτας 2007
Χορός 2006

Εκδηλώσεις στο Παπαρούσι (φωτογραφίες, βίντεο)
Εκδήλωση 2012
Εκδήλωση 2011
Εκδήλωση 2010
Εκδήλωση 2009
Εκδήλωση 2008
Εκδήλωση 2007
Εκδήλωση 2006

Πανηγύρια (φωτογραφίες)
Πανηγύρια 2012
Πανηγύρια 2010
Πανηγύρια 2009
Πανηγύρια 2008

Φωτογραφίες οικογενειών
Διάφοροι χωριανοί
Οικογ. Αναστάση
Οικογ. Βλάχου
Οικογ. Γιαννόπουλου
Οικογ. Γούλα
Οικογ. Γρατσιούνη
Οικογ. Δημοπούλου
Οικογ. Ζιάκα (Zakos)
Οικογ. Καλύβα
Οικογ. Γ.Κατεργάρη
Οικογ. Κοτρώτσου
Οικογ. Κουφαλιώτη
Οικογ. Λιγδή
Οικογ. Μανδραγώνη
Οικογ. Μπαλατσιά
Οικογ. Ντανά
Οικογ. Παπαδοπούλου
Βούλας Σβαδαγγάλου
Οικογ. Φούσια
Οικογ. Χαραλαμπή


 

Πρακτικά καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 20 Μαΐου 2007

Σήμερα, 20 Μαΐου 2007, ημέρα Κυριακή, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας για μεταγλώττιση, τροποποίηση και κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου Βλασόπουλο Παναγιώτη και απεδέχθη, ο Δημήτριος Καλύβας, με Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών την Αγγελική Βλασοπούλου.

Ο λόγος δόθηκε αμέσως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Βλασόπουλο, ο οποίος αφού αναφέρθηκε διεξοδικά στη δράση του Συλλόγου τον προηγούμενο χρόνο, τα επιτεύγματα, καθώς και τις δυσκολίες που συνάντησε λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος των μελών, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η μεταγλώττιση και τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού του Συλλόγου, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα. Ως κεντρικά σημεία αλλαγών πρότεινε προς συζήτηση πρώτα τη μεταγλώττισή του στην καθομιλουμένη, την αύξηση της θητείας του Δ.Σ. από ένα (1) σε δύο (2) χρόνια, την αλλαγή του τρόπου ψηφοφορίας των μελών καθώς και τρόπους γρήγορης και αποτελεσματικής επικοινωνίας όλων των μελών με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, έτσι που να πληρούται ο σκοπός του Συλλόγου, που είναι η συντήρηση του δεσμού και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των Παπαρουσιωτών με τη γενέτειρά τους. Προς το σκοπό αυτό διένειμε σ΄όλα τα μέλη αντίτυπα του παλαιού και του προτεινόμενου καταστατικού.

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη, από τα σαράντα τρία (43) ταμιακώς εντάξει, τα κατωτέρω:
1.ΧΑΡΑΡΗ-ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.ΝΤΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
3.ΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
4.ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
5.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9.ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
10.ΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
12.ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
13.ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14.ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15.ΝΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
16.ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
17.ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18.ΓΡΑΤΣΙΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20.ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
21.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22.ΝΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
23.ΝΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
24.ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΝΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26.ΜΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δημήτριος Καλύβας και αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτουμένης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό (πλειοψηφία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει), ακολούθησε διαλογική συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού:

ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Α) Η θητεία του Δ.Σ. να είναι διετής για να έχει ικανό χρόνο στη διάθεσή του για προγραμματισμό και υλοποίηση του έργου του. Β) Η μεταγλώττιση του καταστατικού στην καθομιλουμένη είναι αναγκαία, για να είναι κατανοητές οι διατάξεις του από όλους. Γ) Η αλλαγή του τρόπου ψηφοφορίας, δηλ. να ψηφίζουν για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και οι διαμένοντες εκτός Αττικής και μάλιστα στην αλλοδαπή, θεωρείται σκόπιμη για την τόνωση του ενδιαφέροντος των απανταχού Παπαρουσιωτών, να μαθαίνουν για τους χωριανούς τους και για τη δράση του Συλλόγου τους. Δ) ’νοιγμα λογαριασμού σε άλλες τράπεζες, εκτός της ΕΘΝΙΚΗΣ.

ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Σύλλογός μας είναι μικρός χρειαζόμαστε την ψήφο όλων και ειδικά όσων διαμένουν εκτός του νομού Αττικής αλλά και στο εξωτερικό.

ΓΕΩΡ. ΧΑΡΑΡΗ: Όσοι δίνουν συνδρομή, έχουν και κάποιες απαιτήσεις.

ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Ο Σύλλογος είναι για τους Αθηναίους, οι άλλοι μπορούν να ψηφίζουν στους Συλλόγους εκεί που διαμένουν (Αμερική, Αυστραλία κτλ).

ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι πρέπει να ψηφίζουν εφ΄όσον είναι μέλη του Συλλόγου μας σε οποιανδήποτε χώρα και αν βρίσκονται. Θα πρέπει να έχουν γνώμη και κρίση για τα άτομα που διοικούν τον Σύλλογο. Έτσι η ιδέα του Συλλόγου θα προωθηθεί σε όλους τους Παπαρουσιώτες και θα είμαστε αγαπημένοι και δημιουργικοί. Εφ΄όσον υπάρχει η τεχνολογία σήμερα μπορούν να ψηφίζουν με τηλεμοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Βέβαια τη σχετική διαδικασία των εκτός Αττικής μελών θα την καθορίσει το Δ.Σ. με εσωτερικό κανονισμό. Στο σημεία αυτό περατώθηκε η διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Δημ. Καλύβας, διαπιστώνοντας την ύπαρξη της απαιτουμένης κατά το καταστατικό απαρτίας, ανακοίνωσε πως το νέο καταστατικό εγκρίνεται ομόφωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΓΓΕΛ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχεδίαση, κατασκευή, διαχείρηση: Στέφανος Σουλδάτος | Διαχείριση περιεχομένου: Αγγελική Βλασοπούλου | Επιμέλεια αγγλικής έκδοσης: Αντώνης Μπαλατσιάς  

Άλλες ιστοσελίδες του δημιουργού: OlaTaEpipla.gr (έπιπλα, έπιπλα σαλονιού) - OlaTouGamou.gr (γάμος, είδη γάμου) - OlaTouSpitiou.gr (σπίτι, ανακαίνιση σπιτιού) - Μελώδημα (μουσική γάμου, ορχήστρα γάμου, DJ γάμου, χορωδία γάμου) - Συμβολαιογράφος Πετρούπολη, Συμβολαιογράφος Ίλιον, Συμβολαιογράφος Καματερό, Συμβολαιογράφος Περιστέρι, Συμβολαιογράφος Χαϊδάρι, Συμβολαιογράφος Αιγάλεω